May 25, 2011

Nazar Tidak Tertunai

Postby mdkhaidir »

Assalamualaikum

Saya telah bernazar bahawa jika sesuatu peristiwa itu berlaku saya akan menberikan sejumlah wang kepada ibu saya.

Peristiwa tersebut telah benar berlaku akan tetapi ibu saya telah meninggal dunia sebelum sempat saya memberinya duit tersebut.

Apa yang perlu saya lakukan?


********* JAWAPAN ***********
Postby al-jawhar »

Secara umumnya , nazar yang tidak dapat ditunaikan atas sebab-sebab tertentu dikenakan kaffarah , iaitu kaffarah yamin (sumpah) sebagaimana hadis Rasulullah saw:

Kaffarah Nazar ialah Kaffarah Yamin (sumpah)

(HR Muslim , no : 3103 , Abu Daud : 2888 , An-Nasa’ie : 3772)

Maka , apa yang perlu saudara lakukan ialah dengan membayar kaffarah mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dalam surah Al-Maidah ayat 89 :

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

WA

3 comments:

Anonymous said...

Harap diterangkan apakah yang dimaksudkan memerdekakan seoarang budak?

Admin said...

budak adalah dalam bahasa indonesia bermaksud hamba sahaya. memerdekakan seorang hamba.

Anonymous said...

jika memberikan pakaian kepada anak yatim apakah sama?

Post a Comment