Jan 22, 2009

Hukum Doa Berjemaah

S: Apakah hukum doa berjemaah (do'a jama'iy)

**********
jawapan:

THTL-

Berkumpul dan seorang berdo'a dan yg hadhir mengaminkan

Ibn Abi Syaibah dalam alMusyanif # 6242 meriwayatkan," salah seorang Gabnur mengutus surat kepada amir aMukminin Umar alKhattab ra, " ada sekumpulan manusia berhimpun dan mereka berdo'a bersama-sama utk keselamatan Khalifah dan umat Islam." Umar kemudian mengutus perintah agar menyuraikan perhimpunan itu dgn kayu dan
memukul sebahagian dari mereka.

Syaikh Bakar Abu Zayd , Marwiyat Du'a Khatim alQur:an, Dar AsSuma'i, Riyadh, 1416H menyatakan ini menunjukkan Umar yg mewakili para sahabat tidak menyukai perbuatan itu.

Sudah ada dua tempat du'a berjama'ah yg disyari'atkan : ketika Solat Juma'at dan Solat Witr berjama'ah), maka ditempat-tempat lain tidak dibolehkan lagi.

Inilah yg asli dari zaman salaf.
--------------------------

Bagaimana solat mintak hujan?

***********
yasir,

ia dikenali dgn solat Istisqa' (solat meminta siraman hujan lantaran kemarau). ada nas yang mengatakan Nabi saw berdo'a dan diaminkan oleh para sahabat. Bila ada nas tak apa.
_________________
*Lajnah Fiqh & Penyelidikan Ilmiah AFN*

0 comments:

Post a Comment