Dec 12, 2008

Siri 48:Fiqh Thaharah 27 – Sunan al-Fithrah

FS1-Siri 48:Fiqh Thaharah 27 – Sunan al-Fithrah سنن الفطرة

Seputar istilah Sunan al-Fitrah:

Al-Sayyid mendefinasikan sunnah fitrah sebagai sunnah-sunnah pilihan Allah untuk dijadikan sebagai syi’ar (lambang) dan ciri utama pengikutnya dan menjadi identiti umat seseorang Nabi. Syarh: Sunnah dan jama’ (plural) alah Sunan dan bila digandingkan dgn kalimah fitrah (tabi’iy) menjadi sunan al-fitrah atau amalan tabi’iy atau dalam bahasa Inggeris ialah `personal hygiene practices’ (amalan penjagaan diri). Definasi atau istilah yang dikemukakan oleh al-Sayyid adalah tepat dan itulah yang banyak diperkatakan oleh ulama’ muhaqqiqin. Kata Imam Nawawi,” sunan al-fitrah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para Nabi (AS), tapi hukum amalan itu tidak sama, ada yang wajib dan ada yg sunat (syarh sahih Muslim, 3/148; juga lebih kurang yg dinyatakan dalam alMughni (1/114) karya Ibn Qudamah. Imam al-Khithabi (Mu’alim asSunan (1/44) berkata majoriti ahli ilmu berkata sunan al-ftrah bermaksud sunnah, manakala al-Hafidz Ibn Hajar pula berkata, maksud fitrah ialah agama. Prof Dr Abdullah al-Mutlaq, AJK Majlis Fatwa KSA (Fiqh sunnah al-Muyassar), sunan al-fitrah bermaksud menjaga kebersihan tubuh sebagaimana yang diajar oleh Nabi saw. Syaikh Abu Malik Kamal (sahih Fiqh Sunnah, maktabah taufiqiah, Cairo) menjelaskan sunan al-fhtrah ialah hal-hal yg jika dilakukan, maka pelakunya kembali kepada fitrahnya, yakni fitrah yang ditetapkan Allah baginya. Fitrah kejadian manusia yang dicipta paling sempurna dan penampilan paling mulia.
Perincian 10 perkara yang dikatakan sebagai Sunan al-Fitrah, سنن الفطرة
akan menyusul sebagaimana yg digariskan oleh al-Sayyid. TBC
_________________
*Lajnah Fiqh & Penyelidikan Ilmiah AFN*

0 comments:

Post a Comment