Dec 26, 2008

Hadis Baca Yasin Malam Pagi Dosa Diampunkan

Salam

"Barangsiapa membaca surah Yasin pada malam hari maka di pagi hari ia terampun dosanya."

Wassalam

--------
Salam

"Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari kerana mencari keredhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya".

Keterangan : Hadith ini Lemah.

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu'jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada perawi bernama Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadith. Kata Ibnu Ma'in, ia tidak ada apa-apanya (tidak kuat). (Mizanul I'tidal I dan Lisanul Mizan I)

0 comments:

Post a Comment