Feb 2, 2009

Melihat Rasulullah SAW Dalam Tidur

al-Jawab:

Matn hadith yg kontroversi: Dr Abu Hurayra r.a


من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بي

terjemahnya: " B/siapa melihatku dala tidur , maka dia akan melihatku di dalam jaga (yaqozah) dan setan tidak mampu menyerupaiku." (sahih al-Bukhori, #6993)

Tahqiq:

Lafadz al-Bukhari hendaklah disemak menggunakan kitab sunan yg lain kerana lafadznya berlainan sikit, misalnya:

i) Dalam sunan Ibn Majah dari Abi Juhaifah, " barangsiapa melihatku dalam tidur, seolah-olah telah melihatku di alam jaga."

ii) Dalam sahih Bukhari dari Abu Qatadah dan Abi Sa'id alKhudri, dalam sahih Muslim dari Abu Hurayra, " barangsiapa melihatku dalam tidurnya, maka dia telah melihat kebenaran."

iii) dalam riwayat Bukhari juga dari Abu Hurayra, Muslim dari Jabir,"
B/siapa melihatku dalam tidur, maka dia telah melihatku.

Kata Ibn Hajar dalam al-Fath (12/402). hadith2 itu bila dihimpunkan kesemuanya dan saling menjelaskan maksud sebenarnya ialah orang yg bermimpi bertemu RasuluLlah saw adalah benar2 bertemu rasuluLlah saw dan bukanlah bertemu di alam nyata.

Dalil AQ yg membantah dakwaan mereka yg mengambil maksud zahir hadith, yakni mereka boleh bertemu Nabi SAW di alam jaga ialah:

AQT 39. 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).

Rumusan: mereka yg mentakwil hadith mimpi dan yaqozah sebenarnya tidak membaca Fath al-Bari, komentar terbaik sahih Bukhari.
_________________
*Lajnah Fiqh & Penyelidikan Ilmiah AFN*

0 comments:

Post a Comment