May 25, 2011

Bersumpah Menjunjung AlQuran

Postby Guest »

kini byk saudara saudara islam yang mengangkat sumpah dengan menjunjung al quran, jika melanggar sumpahnya bagaimanakah cara untuk bertaubat ? bagaimakah pula jika sumpahnya memudaratkan dirinya sendiri?


********* JAWAPAN **********
Postby kamin »

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Bukanlah syarat bersumpah itu dengan menggunakan al-Quran. Syarat bersumpah ialah dengan menyebut nama Allah, contohnya Demi Allah, Aku akan melakukan ini....

Berikut kami petik soal-jawab yang lalu mengenai dengan sumpah menggunakan al-Quran:-

SJ-13-0019 : MENJUNJUNG AL-QURAN ?? wrote:Seorang Islam itu hanya boleh bersumpah dengan nama Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah saw :

"Barangsiapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau berdiam diri"

Memegang Mushaf (Al-Quran) semasa bersumpah bukanlah merupakan salah satu syarat sumpah. Akan tetapi tidaklah menjadi masalah jika semasa ia bersumpah, tangannya memegang al-Quran, kerana al-Quran adalah merupakan Kalam Allah dan ia merupakan salah satu dari sifat Allah. Scenario ini dapat kita lihat didalam masalah yang melibatkan mahkamah bukan Islam yang memerlukan seseorang itu bersumpah menggunakan kitab suci. Berikut adalah contoh fatwa yang dikeluarkan oleh Fataawaa al-Majma' al-Fiqhi al-Islami :-
.
"Jika sistem didalam sebuah negara tidak memerintah menggunakan undang-undang Islam yang memerlukan seseorang itu mengangkat sumpah meletakkan tangannya diatas Kitab Taurat atau Injil, atau kedua-duanya sekali, maka seorang Islam itu hendaklah meminta mahkamah agar dia boleh bersumpah dengan Nama Allah. Dan Tidaklah menjadi masalah jika seseorang itu bersumpah dengan Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran ialah Perkataan Allah (Kalam Allah) dan ia adalah salah satu dari sifat Allah. Dan jika mahkamah tidak membenarkan permintaan tersebut, dan dia terpaksa bersumpah dengan Taurat dan Injil, maka ini dianggap s ebagai paksaan, maka tidaklah ada dosa bagi seseorang itu meletekkan tangannya keatas salah satu atau kedua-duanya sekali selama-mana dia tidak berniat memuliakan apa yang dilakukan. Wallahu'alam"

Bagi mereka yang melanggar sumpah, dia dikenakan kafarah al-yameen bagi menebus sumpahnya. Berikut adalah kafarahnya :-

a. Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau
b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
c. Membebaskan hamba.

Jika tidak mampu melakukan diatas, barulah berpuasa selama 3 hari. Firman Allah swt:-

"Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda yang tersebut), maka hendaklah dia berpuasa tiga hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah dan jagalah (peliharalah) sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (hukum-hukum agamaNya) supaya kamu bersyukur. " [surah al-Maa'idah : 89]

Seseorang itu kena berhati-hati didalam melafazkan sumpah. Maksud memakan diri itu adalah seseorang itu akan menanggung dosa besar jika sumpah yang terbatal itu tidak ditebus dengan kafaarah al-Yameen. Menurut Fatwa aal-Lajnah al-Daaimah, seseorang itu dengan berusaha menebus seberapa banyak sumpah-sumpah lalu yang telah dia lakukan melalui kafaah al-yameen, agar dia dibebaskan dari tanggung-jawab ini [al-Lajnah al-Daaimah, 23/49]. WA.

Sekian, wassalam

0 comments:

Post a Comment